englishdutch
fred at facebook
tree roots

De informatieavond hierover is 2 juni 2021
Wist u dit niet?
Lekker peu, maar hij was er wel hoor, echt waar.

Klinkt dit kinderachtig, maar wel realiteit.
Deze praktijken moeten stoppen!

Bos maakt plaats voor zonnepanelen

Het Venrays Broek gaat op de schop.

Zegt u dat niets, 't Venrays Broek, nou mij ook niet tot voor een jaar geleden. Er was een informatieavond bij de gemeente omtrent het inlichten van omwonenden en belanghebbenden rond 't Venrays Broek, de oude vuilstort van Venray dan gaat er bij meer mensen een lampje branden. Aanvang van de avond met afgezanten Bodemzorg enige ambtenaren 2 omwonenden en 2 personen dorpsraad van Merselo, melding dit is een informatieavond en geen discussieavond, m.a.w. smoel houden.

Tegenwoordig dat mooi stuk bos van 7 hectare waar je niet op mag, hierop zitten dassen burchten, reeën en veel andere natuur zelfs vogels welke op de rode lijst staan, maar helaas....

Teken de petitie geen zonnepark op het Venrays Broek

Daar denkt de gemeente Venray anders over, B&W heeft in het verleden de toezegging gedaan om hier zonnepanelen te plaatsen en heeft dit 7 hectare grote terrein verkocht aan Bodemzorg.
Bodemzorg beheert voor meerdere gemeenten oude vuilstortplaatsen en moet deze rendabel maken, lees wel niet safe maar rendabel is prioriteit. Nu heeft de gemeente Venray enkele jaren geleden een KODE opgesteld, regeltjes gemaakt voor implementatie voor opwekking groene duurzame energie. Persoonlijk ben ik 100% voor duurzame energie door bv. zonnepanelen en windturbines daar kan ik zeer duidelijk in zijn, maar een windturbine zet je niet in een woonwijk en zo ga je ook geen bos kappen om een oppervlakte te creëren voor zonnepanelen en al zeker niet met beschermde diersoorten, maar B&W van de gemeente Venray denkt daar geheel anders over en met de gedachte, sssttt niets zeggen en gewoon doorvoeren bij geen reactie, geen probleem! Jammerrrr.

Kijk nu zijn er normen en waarden en daar raak je de verkeerde snaar bij mij en meerderen, gevolg een petitie enkel bij direct omwonenden, geen van allen was op de hoogte en 95% heeft getekend tegen deze plannen, 2 personen op de 65 waren voor. Nogmaals in de KODE staat omwonenden inlichten als 1 van de 4 regels.

Daarbij komt ook nog eens dat ik meerdere bedrijven heb gesproken welke graag hun dak voorzien van zonnepanelen maar privé wordt nog aangesloten maar bedrijven niet, zij mogen niet leveren aan het netwerk, dus wij gaan 7 hectare bos kappen voor het plaatsen van net geen 5 hectare zonnepanelen omdat dit de maximale ruimte is waar B&W zelf besluit mag vormen zonder de raad van bestuur, nu heb ik het nog niet over interne belangen want dat zal toch niet zijn, dit is toch Nederland en geen Chiquita landje.

herwonnen natuurNee een beetje eng als ik zo even doordenk, we hebben ze zelf gekozen en nu komen ze op uitnodiging van onze zijde nog niet eens kopje koffie drinken,zijn ze daar "te groot" voor, ze reageren zelfs helemaal niet.
Democratie, burgers zijn tegen maar B&W drukt door.

Ik raak gefrustreerd bij de gedachte!!

Maar ik ga toch nog even door, doordat Enexis en Tennet een probleem heeft met het netwerk, overbelast en dit eigenlijk totaal niet geschikt is voor de capaciteit van al die zonne energie (binnen half jaar opgelost in onze regio, ik hoop het) worden zelfs bij pieken de huis installaties uitgeschakeld met dank aan de slimme meter natuurlijk, bedrijven welke de investering al hebben gedaan met of zonder subsidie worden nu ineens niet aangesloten, maar een bos kappen van 7 hectare herwonnen natuur welke niet aangesloten kan worden, waar speciaal een 4,5 km lange aansluiting bij om de hoek komt kijken dat moet dadelijk dan wel kunnen omdat het vorige B&W dit heeft toegezegd, dit gaat mij en vele anderen echt te ver. Daarbij is de lekkende vuilstort nog eens niet afgedekt voor hemelwater welke oude chemie oplost en afvoert via de diepe grondwaterlagen, smakelijk en het zonnepark is door al deze extra kosten nu en nooit rendabel.

Conclusie, waar zijn we mee bezig, stop daarmee en sluit aan wat er al ligt, eerst de daken dan brakke terreinen en stroken zonder natuur.

We hebben het hier over NATUUR.

Teken de petitie geen zonnepark op het Venrays Broek

En deel dit op social media, nu kunnen we dit nog voorkomen voordat er veel natuur verloren gaat!

Naar het overzicht